برگزاری آزمون
مولف: مدیر سایت   

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان رشته پرستاری ورودی 94
این آزمون به‌صورت (عملی ایستگاهی) در محل بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر با شركت 52 نفر از دانشجويان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر برگزار شد.
در دومین دوره آزمون صلاحیت بالینی پرستاری،  52 نفر از دانشجویان پرستاری ورودی سال ۱۳۹۴ شرکت کردند و به‌صورت عملی مراحل آزمون را انجام داده و به پرسش‌های مربوطه پاسخ دادند.
تمامی دانشجویان پرستاری موظف‌اند در پایان دوره چهارساله کارشناسی پیوسته پرستاری بر اساس سرفصل رشته کارشناسی پرستاری مصوب سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این آزمون شرکت کنند.
يكی از شرايط فارغ‌التحصیلی اين دانشجویان، شرکت در آزمون نهایی پرستاری و کسب نمره قبولی است.
آزمون صلاحیت بالینی در ۶ ایستگاه برگزار شد و در هر ایستگاه یکی از رویه‌ها و یا مهارت‌های پایه بالینی پرستاری در قالب سناریو و چک‌لیست مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد.
ایستگاه‌های آزمون شامل ایستگاه احیا و مهارت‌های پایه BCPR  ، انفوزیون وریدی ، بهداشت جامعه ، کودکان ، روان پرستاری و ایستگاه تعویض پانسمان است.
 

 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها